Prijs voor de Amateurkunsten

De prijs voor de amateurkunsten der theater, in Tilburg.

Juryrapport Prijs voor de Amateurkunsten Tilburg

Vrijdag 22 april vond in Zaal 16 de uitreiking plaats van de 4-jaarlijkse Prijs voor de Amateurkunsten Tilburg. Hieronder de tekst van het juryrapport.

De gemeente Tilburg heeft een Prijs voor de Amateurkunsten ingesteld. Voor de uitwerking en uitreiking is de Stichting Amateurkunst verantwoordelijk.
De prijs wil amateur kunstenaars aanzetten tot het ontwikkelen en betreden van nieuwe wegen. Zij is gericht op talentvolle, ambitieuze amateur kunstenaars, die in verenigingsverband of individueel actief zijn binnen de gemeente Tilburg.

De Prijs voor de Amateurkunsten wordt eens in de vier jaar uitgereikt.
Drie genomineerden ontvangen ieder een stimuleringsbedrag van € 1.000,-.
De genomineerden dienen een project in, dat voor de prijs in aanmerking komt.
De uiteindelijke winnaar ontvangt een geldbedrag van € 12.000,- waarmee het winnende project zal worden gerealiseerd en een herinneringskunstwerk, gemaakt door leden van de Tilburgse Kunstkring.

De keuze van de genomineerden in de zomer van 2004 resulteerde in een drietal projecten, die gezamenlijk een complete doorsnede van het amateurkunstleven in de stad geven!
De rol van de drie genomineerden in dit vruchtbare Tilburgse klimaat kan als volgt worden geschetst:

Harmonie-orkest “Tilburg” besteedt veel aandacht aan het behouden van een hoog muzikaal niveau en zoekt actief naar manieren om de muziek onder de aandacht te brengen van de Tilburgse bevolking. In het bijzonder maakt het Harmonie-orkest “Tilburg” voorstellingen voor kinderen en wil het via muziek een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. Het orkest combineert muzikale kwaliteit met een actieve maatschappelijke gedrevenheid.

Stichting Het Tilburgs Leerlingen Orkest is al jarenlang toonaangevend waar het gaat om het stimuleren en promoten van de amateur(blaas)muziek. De stichting enthousiasmeert de jeugd om bij een muziekvereniging te gaan. Tevens draagt Het Tilburgs Leerlingen Orkest bij aan het hoge kwaliteitsniveau van de instrumentale muziek in Tilburg.

Mannenkoor La Renaissance, musicerend op hoog niveau, is ook zeer actief in Tilburg. Het repertoire van La Renaissance omvat, naast opera en oratorium, operette en musicalfragmenten. Regelmatig neemt La Renaissance het initiatief om samen met anderen bijzondere producties neer te zetten. La Renaissance is een koor dat al decennialang een grote vitaliteit en kwaliteit toont.

De jury is verrast met de drie ingediende projecten.
De prachtig gepresenteerde projecten zijn inhoudelijk zeer bijzonder, creatief en ambitieus. De jury wil alle genomineerden daarmee nadrukkelijk feliciteren.

Met het project “Muziek in alle maten” stelt Het Tilburgs Leerlingen Orkest de ontwikkeling van de jonge muzikant centraal. Meerdere culturele verenigingen worden samengebracht waarmee sociale binding benadrukt wordt. “Muziek in alle maten” schept de gelegenheid om de jeugd te laten deelnemen aan een groots muzikaal evenement in de concertzaal, waarbij de top van de Tilburgse muzikale wereld zowel instrumentaal als vocaal wordt samengebracht. Raakvlakken met andere kunstvormen worden gecreëerd middels een tekenwedstrijd en een compositiewedstrijd.

Ode aan Verdi, het project van mannenkoor La Renaissance, is een opera-spektakel, waarin diverse amateurverenigingen, aansprekende solisten, koren en orkesten een rol spelen; het liefst opgevoerd in de open lucht en toegankelijk voor een breed publiek. Vele amateurverenigingen en instellingen hebben hun medewerking toegezegd voor de uitvoering. La Renaissance wil een unieke gelegenheid creëren om vele aspecten van de amateurkunst te laten samenwerken tot een groots festijn binnen Tilburg.

Harmonie-orkest “Tilburg” werd gestimuleerd tot “Schering en inslag”, een klankbeeld over de ontwikkeling van Tilburg van industriestad naar een stad in het digitale tijdperk. Rode draad is de textielindustrie.
Het thema “Schering en inslag” biedt volop aanknopingspunten voor een bijzonder theaterwerk, een tot de verbeelding sprekende productie, toegankelijk voor een breed publiek en geschikt gemaakt voor verspreiding naar scholen. Voor het project vond het Harmonie-orkest “Tilburg” samenwerking met amateur-fotografen en video-makers, en worden verbindingen gelegd met poëzie en dans.

De jury diende bij de beoordeling rekening te houden met de uitgangspunten van het cultuur beleid van de gemeente Tilburg, het beleidsplan van de Stichting Amateurkunst en een aantal bijzondere criteria. Deze criteria zijn: artistieke kwaliteit – vakmanschap, inhoud, zeggingskracht, oorspronkelijkheid, creativiteit – en ambities, inhoudelijke vernieuwing, versterking van amateurverenigingen, gerichtheid op jongeren, publieksbereik, mate van samenwerking tussen de verscheidene disciplines, spreiding, contact met scholen, sociale verbondenheid en kwaliteit van bestuur en organisatie.

De jury spreekt de hoop uit dat ook de niet winnende projecten, zo niet in zijn geheel dan toch in enige vorm, te zijner tijd tot uitdrukking zullen komen in artistieke producties.

Na grondige afweging heeft de jury unaniem één project uitgekozen dat, binnen de genoemde criteria, creatief en artistiek het meest tot de verbeelding spreekt.

Een project dat intensieve interactie met andere disciplines weerspiegelt en een project dat zowel qua deelname door vele plaatselijke amateurs als door het gekozen thema Tilburg, de stad en haar bewoners, bijzonder belicht.
Het bedoelde project is ambitieus en is een bijzondere combinatie van artistieke verbeelding, muzikale kwaliteit en maatschappelijk besef.

Het winnende project is “Schering en inslag”, van Harmonie-orkest “Tilburg”.

De jury:

Geurt Grosfeld

Jan Opschoor

Udo Tjebbes

Prijs voor de Amateurkunsten
Schuiven naar boven